Friday, April 22, 2022

Szükséges okmányok és díjak

Szükséges okmányok regisztrációs adó ügyintézéshez:
- kétnyelvű adás-vételi szerződés
- belföldi értékesítésről számla (külföldi forgalmiban bejegyzett tulajdonos óta történt adás-vételekről)
- külföldi forgalmi engedély (ha van)
- adókártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, cég esetében cégkivonat és aláírási címpéldány
- jármű Műszaki Adatlap (NKH-tól)
- VPID szám (elintézzük Önnek)
- meghatalmazás részünkre

Fizetendő díjak:
    • regisztrációs adó ügyintézési díjunk (VPID számmal): 10000.-
    • regisztrációs adót itt tudja kalkulálni itt

Jármű Műszaki Adatlap Nemzeti Közlekedési Hatóságtól (NKH):
Először, az EU tagállamból behozott gépjárművet – mielőtt a vámhivatal elé kerülnek az okmányok a regisztrációs adó megfizetéséhez – mindenképp el kell vinni a Nemzeti Közlekedés Hatósághoz (Budapesten a III.Mozaik utca 5. Tel:06-1-430-2718, www.nkh.hu, vagy 1195. Bp. Vas Gereben utca 2-4. Tel: 06-1-348-2060, Pest megyében Pomázon és Szigetszentmiklóson van még), ahol forgalomba helyezési engedélyt, ha szükséges műszaki vizsgát és egyedi forgalomba helyezést kap. A Közlekedési Hatóság elfogadja a külföldi műszaki érvényességét, így ha van rajta érvényes műszaki vizsga, akkor nincs szükség műszaki vizsgára. Kiállítanak egy műszaki adatlapot, amire szükség lesz a regisztrációs adó igényléséhez, mivel a vámhivatal ez alapján szabja ki a regisztrációs adót és amiben – többek közt – megállapítják a gépjármű környezetvédelmi besorolását.
Szükséges okmányok a műszaki adatlap kiadáshoz:
- adás-vételi szerződés
– külföldi forgalmi és törzslap vagy a külföldi forgalomból kivont ideiglenes forgalmi, személyi okmányok vagy cég esetén a cégpapírok
– adatlap, amit a műszaki vizsga helyszínén is ki lehet tölteni. Az egész folyamat kb. két- három órát vesz igénybe.

Felmerülő díjak (NKH-nak fizetendő):
- forgalomba helyezési engedély díja 8000.- Ft
- a műszaki vizsga díja ( ha szükséges) 22000 Ft.,
- egyedi forgalomba helyezés (ha szükséges) 22800.- Ft.

Az összesen fizetendő díj maximum 45000.- Ft. lehet az NKH felé.
- Eredetiségvizsgálat max. 20.000 Ft., hatóság által engedélyezett vizsgáló állomásokon.
- Hatósági árak

A gépjárművet csak ide kell elvinni, a továbbiakban már nincs szükség rá, csak a szükséges okmányokra.

VPID szám igénylés:
Szükséges adatlapok az igényléshez itt tölthető le:
    • VPID szám igénylés magányszemélyeknek
    • VPID szám igénylés cégeknek

Fizetendő díjak:
A VPID szám igénylése díjmentes.

Meghatalmazás formanyomtatvány:
A regisztrációs adó ügyintézéshez szükséges meghatalmazás itt tölthető leRegisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - Szükséges okmányok és díjak Regisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - Szükséges okmányok és díjakMikor kell regisztrációs Adót fizetni?
1. Mikor kell regisztrációs adót fizetni? Regisztrációs adót kell fizetni ➢ a Magyarország területén forgalomba helyezett gépjármű* után, ide értve o a gépjármű első forgalomba helyezését, o a gépjármű importálásakor, o a gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor, o valamint a gépjármű átalakításakor történő forgalomba helyezést is, ➢ illetve, amikor egy gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsit ad bérbe belföldi illetőségű személynek . *A gépjármű fogalmába beleértendő a személygépkocsi, valamint a lakóautó (együtt személygépkocsi), valamint a motorkerékpár is. A regisztrációs adót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – az adózó kérelmére – határozatban állapítja meg. Ehhez az úgynevezett Regisztrációs Adó Adatlapot kitölteni és a NAV-hoz beküldeni. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) 1. § (1) bekezdés alapján 2. Kinek kell regisztrációs adót fizetnie? Az adó alanya ➢ A tulajdonjog megszerzését igazoló okiratban új tulajdonosként szereplő természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, vagyis az a személy, aki (amely) a forgalomba helyezést követően a törzskönyvben is, tulajdonosként lesz feltüntetve. ➢ Ha a forgalomba helyezést a gépjármű importja előzi meg, az importőr. ➢ Ha a forgalomba helyezést a gépjármű Közösségen belüli beszerzése előzi meg, az áfa fizetésre kötelezett személy. ➢ Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, a gépjármű tulajdonosa. ➢ Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanynak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelősek. ➢ A gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsi esetében az adó alanya minden esetben a gépjárműflotta-üzemeltető. 3. Hogyan kell kezdeményezni a regisztrációs adó megállapítását? A regisztrációs adóeljárás az adózó kérelmére indul, tehát, akinek regisztrációs adó kötelezettsége keletkezik, annak ezt be kell jelentenie a NAV-hoz. A fizetendő adót a NAV határozattal állapítja meg. 4. Hogyan lehet benyújtani az adatlapot? Az adatlapot elektronikusan és papíralapon is be lehet nyújtani. Mi elektronikus úton, ha az adózó nem köteles elektronikus kapcsolattartásra és szeretné gyorsan, akár 2 órán belül lebonyolítani a regisztrációs adó ügyintézést, akkor a www.regisztraciosadougyintezes.hu weboldalon a szükséges okmányok menüpontban található VPID adatlapot és Képviselői meghatalmazást küldje el kitöltve részünkre. Regisztrációs adó ügyintézéshez Kitöltési Útmutató: 1. Lépés: VPID szám igényléséhez szükséges formanyomtatványt illetve meghatalmazást (megtalálhatóak a szükséges okmányok menüpont alatt) kérem, hogy töltse ki és küldje vissza részünkre. 2. Mindemellett szükségünk lesz a személyes okmányok másolatára is, (személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya) kérem azoknak is mindkét oldalát mellékelve küldje el részünkre. 3. Kitöltési Útmutató: -VPID adatlap: Kérem jelölje X-el az „Új adatbejelentés" lehetőséget. Állampolgárság: HU A dokumentum végén két helyen aláírandó a kérelmező aláírásánál. -Képviselői meghatalmazás: Regisztrációs adó eljárás során teljes körű ügyintézés lehetőséget jelölje X-el, Meghatalmazott adatok: Autó Galéria Kft. 1173 Budapest Pesti út 17. Adószám: 27274695-2-42 VPID:HU0085411771) 4. Kérem, hogy az eredetiben aláírt dokumentumokat (képviselői meghatalmazás, VPID adatlap) erre a címre postai úton szíveskedjen eljuttatni a regisztrációs adó igénylés ügymenet végéig. Autó Galéria Kft. 1173 Budapest Pesti út 17. Forrás: www.nav.gov.hu
Regisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - Mikor kell regisztrációs Adót fizetni? Pilisjászfalu Regisztrációs adó Ügyintézés - Személygépjármű regisztrációs adó ügyintézés - Motorkerékpár regisztrációs adó ügyintézés - Mikor kell regisztrációs Adót fizetni? Pilisjászfalu KW29fbd0d1e2699210001304a356d3b204

No comments:

Post a Comment

Alumínium redőny javítás

Redőny javítás - gurtnicsere - redőnyzsinór csere - szúnyogháló javítás - Alumínium redőny javítás Redőny javítás - gu...